Uluslararası Siyasal Şiddetin Dinamikleri ve Zemin Kayması - Dr. Kemal Aytekin Akseli

İndirim Oranı : %60 İndirim
Fiyat : ₺25,00
İndirimli : ₺10,00

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde uluslararası hegemonik güç zemininde bir kayma yaşanmaktadır; 

hegemonik güç el değiştirmektedir. Güç Batı'dan Doğu'ya kaymaktadır. Bu değişim uluslararası 

siyasal şiddetin zemininde de bir değişime, diğer bir ifadeyle bir kaymaya neden olacak gibi görünmektedir. 

Batı kaynaklı savaş stratejilerinin yerini Doğu kaynaklı savaş stratejileri, Doğu kaynaklı terör 

stratejilerinin yerini de Batı kaynaklı terör stratejilerinin alması muhtemeldir. Şiddeti tetikleyen 

dinamikler uluslararası siyaseti harekete geçiren dinamiklerdir ve siyasal şiddetten önce birinci derecede 

dinamiklerin yönetim zemininde kayma yaşanmaktadır. 

Bu bağlamda çalışmamızın konusu; uluslararası boyutu kapsamında şiddet ve şiddeti tetikleyen dinamiklerin 

siyasal ve asimetrik düzlemde kayan zemini ile sınırlıdır. Batı'dan Doğu'ya doğru yaşanmakta olan hegemonik 

güç zeminindeki kayma istatistiklerle desteklenmekte ve güç zeminindeki kaymanın siyasal şiddet zemininde de 

bir kaymaya neden olacağı iddiası realist düşünce perspektifiyle ortaya konmaktadır. Bu minvalde çalışma 

kapsamında yapılan analiz ile 21. ve 22. yüzyılda Batı istikametinde yaşanabilecek Doğulu savaş stratejilerine 

karşı 'Hedef Pekin Olur mu?' sorusuyla Doğu istikametinde yaşanabilecek Batılı terör stratejilerini içerebilecek 

siyasal şiddet zeminine ışık tutulmaya çalışılmıştır.

:
Kitabın Orjinal Adı: Uluslararası Siyasal Şiddetin Dinamikleri ve Zemin Kayması
Sayfa Sayısı: 381